Ana Sayfa > GÜNCEL

Akraba evliliği, nadir hastalıkların görülme sıklığını arttırıyor!
15 Ocak 2021
Üsküdar Üniversitesi tarafından son günlerde adı sıkça gündeme gelen SMA (Spinal Muskuler Atrofi) başta olmak üzere nadir görülen hastalıklar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. SMA’nın da aralarında bulunduğu nadir hastalıklar konusunda ülkemizde yerli çalışmalar yürütülmesinin önemine işaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, ülkemizin bu alanda önemli çalışmalar yapacak insan gücüne ve altyapıya sahip olduğunu belirterek Üsküdar Üniversitesi TRGENMER olarak bu alanda çalışmalara başlandığını söyledi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

 

Üsküdar Üniversitesi tarafından son günlerde adı sıkça gündeme gelen SMA (Spinal Muskuler Atrofi) başta olmak üzere nadir görülen hastalıklar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. SMA’nın da aralarında bulunduğu nadir hastalıklar konusunda ülkemizde yerli çalışmalar yürütülmesinin önemine işaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, ülkemizin bu alanda önemli çalışmalar yapacak insan gücüne ve altyapıya sahip olduğunu belirterek Üsküdar Üniversitesi TRGENMER olarak bu alanda çalışmalara başlandığını söyledi. 

 

SMA’nın nadir hastalıklar grubunda yer aldığını belirten Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay da “Dünyada 10 binde 1 sıklıkla görülüyor. Türkiye’de bu sıklığın biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de diğer bütün nadir hastalıklarda olduğu gibi ülkemizdeki akraba evlilikleridir. Bu hastalıkta da akraba evliliklerinin önemli bir etkisi var” dedi.

 

Üsküdar Üniversitesi TRGENMER olarak SMA başta olmak üzere nadir hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere milli ilaç konseptinde benzer ve ucuz ilaç üretmek amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan ise “Biz bu ilaçları daha katma değerli ve yerli olarak üreteceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla biz nadir ve genetik hastalıklar üzerine AR-GE ve sonrasında ÜR-GE çalışması yapacak bir altyapının hazırlığını tamamladık” diye konuştu.

 

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ve Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan’ın katıldığı basın toplantısı pandemi önlemleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleşti.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Akraba evlilikleri SMA hastalığını tetikliyor”

 

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, SMA tedavisinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verdi.

 

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının çizgili kasların gerektiği gibi çalışmaması, hareket kabiliyetinin olmaması ile karakterize bir hastalık olduğunu belirten Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Motor nöronlar dediğimiz bu kasları çalıştıran nöronların yeterli olmaması, yeterince faaliyet gösterememesi veya yeterince vücutta bulunamaması ile karakterize bir durum. Bunun sebebi de hareketlerin sağlanmasında kilit öneme sahip SMN1 dediğimiz çok önemli bir genin eksikliği veya mutasyona uğraması, doğru çalışmaması, işlevini yerine getirememesidir. Nadir hastalıklar grubunda yer alıyor. Dünyada 10 binde 1 sıklıkla görülüyor. Türkiye’de bu sıklığın biraz daha fazla olduğunu görüyoruz.

Bunun sebebi de diğer bütün nadir hastalıklarda olduğu gibi ülkemizde akraba evlilikleridir. Bu hastalıkta da akraba evliliklerinin önemli bir etkisi var” dedi.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “SMA Tip 1 çocukları olumsuz etkiliyor”

 

Diğer bütün nadir hastalıklarda olduğu gibi evlilikler öncesi yuva kurmadan önce bu genle ilgili problem olup olmadığının araştırılması ve saptanmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Hastalık maalesef yıkıcı ve ölüme sebebiyet verici şekilde seyrediyor. Çeşitli alt tipleri var. Üzerinde en çok konuşulanlar tip 1, tip 2 ve tip 3. Tip 1 genellikle çocuklarda erken dönemde hızlı seyrediyor ve çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor. Tip 2 ve tip 3 hastalar, iyi bir bakımla ve destekleyici başka tedavilerle hayat konforları artırılarak biraz daha uzun yaşayabiliyorlar. Bir de hiç konuşulmayan tip 0 var.  Bu da bebeğin henüz anne karnındayken yaşam şansını elinden alan çok daha agresif seyirli bir SMA tipi” dedi.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Sağlık Bakanlığı tedaviye destek veriyor”

 

SMA hastalığının tedavi yöntemlerine de değinen Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Bu hastalığa karşı tüm dünyada şu anda üç tane ilaç söz konusu. İlki Nusinersen Sodium dediğimiz ilaç. Ticari ismi ile değil de jenerik ismi ile bahsettiğimiz Nusinersen Sodium’un bir tedavi kürü 70 bin avro civarında. Bunlar pahalı tedaviler. Ancak bu ülkemizde bulunan bir ilaç. Üç ilaç içerisinde en eskisi ve Sağlık Bakanlığı tarafından da karşılanıyor. Bir kişi SMA tanısı almışsa ve bakanlığın sistemine kayıtlıysa o tedaviye Sağlık Bakanlığı ilacın ödemesini yaparak tedavinin alınması sağlanıyor. Başka bir ilaç firmasının ürettiği Risdiplam isimli bir ilaç var. O da hem Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nden hem de Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay almış bir ilaç” dedi.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Değerlendirmeler ve bulgular yeterli değil”

 

Son zamanlarda gündeme gelen Onasomnogene Abeparvocec isimli ilaca ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Bu ilaç yeni ve doğrudan SMN1 genini hedefliyor. Bu ilaçla bir virüs içerisine ilgili geni verip vücuda gönderiyoruz. Doğrudan gen teknolojisiyle ilgili farmakolojik bir uygulamadan bahsediyoruz. Bunu geleceğin ilaç tedavisi gibi görebiliriz. Burada iki sorun var. İlacın tek bir dozu 2 milyon dolar gibi çok yüksek bir rakamla alınabiliyor. Maalesef ilaçla ilgili şu ana kadar çok az sayıda çalışma var. İlaçlara yarar ve zarar oranına bakarak, hastalığın yıkıcı seyri ve ölümcül olması göz önüne alındığında ilaçlara hızlı onay verilebiliyor. Yıkıcı ve ölümcül bir hastalık olduğu için hastalar ve hasta yakınları da bir umut içerisinde her yeni teknolojiyi mutlaka test etmek, denemek istiyorlar. Bu ilaçla ilgili tüm güvenilir kaynakları tarayıp baktığımızda bugüne kadar 60’a yakın makale olduğunu görüyoruz. O makalelerin de yarıdan fazlası sadece yorum ve değerlendirme çalışmaları şeklinde diyebiliriz” dedi.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “2 yaşını doldurmamış çocuklarda uygulanması şart”

 

SMA’nın nadir hastalık olduğu için hasta çocuk sayısının az sayıda olduğunu belirten Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Çok az sayıda kişide birtakım sonuçlar var. Tabii uzun vadede sonuçlarını görmemiz mümkün değil. Şu anda elimizde Türkiye’de uygulanmakta olan tedaviye göre üstünlüğü olup olmadığını ortaya koyacak yeterli veri de bulunmuyor. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Bu ilacın kesinlikle 2 yaşını doldurmamış çocuklarda uygulanması gerekiyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu ilaca o koşulla onay vermiş durumda. Diğer tipler olan tip 2 ve tip 3 üzerinde veya yaşı ilerlemiş olan hastalardaki etkilerini bilmiyoruz. O şekilde bir onay aldığına göre etkisiz kalma ihtimali de var” diye konuştu. 

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Hastalara riskler ve yararlar net şekilde belirtilmeli”

 

“Ayrıca bir başka kritik konu da Nusinersan tedavisine devam ederken bu ilacı alıp almamanın daha iyi veya daha kötü olacağı ile ilgili de elimizde herhangi bir bilimsel delil bulunmuyor” uyarısında bulunan Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Dolayısıyla Türkiye’de bu ilaç üzerinde birtakım spekülasyonlar oldu. Ancak bu konuya soğukkanlı ve temkinli yaklaşmakta fayda var. Tabii ki hasta haklarını da göz ardı edemeyiz. İnsanlar tedavi olacağı hekimi seçme, tedaviyi kabul veya reddetme hakkına sahip olduğu gibi bu tarz yeni çıkmış teknolojileri risklerini göze alarak deneme hakkına da sahipler. Ancak burada düzgün bir aydınlatılmış onam yapılması, risklerin ve yararların çok net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Bu tip hastaların mutlaka bir ölser kolsültasyonla seçilmesi, çocuk nöroloğundan genetik uzmanına kadar içinde bulunan bir kurul tarafından değerlendirilerek muayene edilmesi ve bu ilaca elverişli olup olmadıklarının saptanması sonucunda belki kullanılabilir” dedi.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay, durumdan vazife çıkardıklarını belirterek Üsküdar Üniversitesi olarak SMA ve nadir hastalıkların tedavisi alanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

 

Prof. Dr. Muhsin Konuk: “Nadir hastalığa yakalanan kişilerin %50’si çocuk”

 

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, SMA hastalığının nadir hastalıklar arasında yer aldığını belirterek “Günümüzde yaklaşık olarak sekiz bin tane nadir hastalık tanımlanmış. Bu nadir hastalıkların da en az yüzde 80’i de genetik olarak anne-babadan çocuklara aktarılan özelliğe sahipler. Nadir hastalığa yakalanan insanların yüzde 50’si çocuklarda görülüyor. Bu çocukların da ortalama yüzde 30’u, 5 yaşına ulaşamadan hayatlarını kaybediyorlar. Bunun temel sebebi de nadir hastalıkların gerçek anlamda bir tedavilerinin olmaması, yani tamamının değil ama yüzde 95’inin neredeyse gerçek anlamda bir tedaviye sahip olmamasından kaynaklanıyor” dedi.

 

Prof. Dr. Muhsin Konuk: “Türkiye’de 16 kişiden bir tanesi nadir hastalıkla mücadele ediyor”

 

Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerdeki nadir hastalık kavramının, iki bin kişide bir ya da daha az sıklıkta görülen hastalıklara verilen isimler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Muhsin Konuk, “Türkiye’de yaklaşık olarak 16 kişiden bir tanesi, bir nadir hastalığa yönelik hayatını devam ettiriyor” dedi. Prof. Dr. Muhsin Konuk, nadir hastalıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için 29 Şubat’ta bu günün özellikle anıldığını vurguladı. 

 

Prof. Dr. Muhsin Konuk: “Üsküdar Üniversitesi olarak nadir hastalıklar üzerinde çalışan bir merkez kurduk”

 

Bu hastalıkları tedavisinin yanı sıra hastanın bakımı ve onun özel birtakım maliyetleri açısından toplumda da ciddi bir yara olduğunu belirten Prof. Dr. Muhsin Konuk, Üsküdar Üniversitesi olarak bu alanda üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Muhsin Konuk, şunları söyledi:

“Türkiye’de 16 kişiden birisi bir nadir hastalıkla hayatını devam ettiriyor eğer devam ettirebilirse. Dolayısıyla bunlara karşı da eğilmek, bu hastalıkların ortadan kaldırılması için de çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu bağlamda biz Üsküdar üniversitesi olarak zaten davranış bilimleri ve sağlık üzerine odaklanmış ve o tema ile kurulmuş bir üniversite olarak da bu hastalıkların tedavisine yönelik olmak üzere bir merkez kurduk. Bu merkezde nadir hastalıkların genetik tedavilerinin çalışılmasına da başlanmak üzere diyebiliriz çünkü bütün altyapı şu an itibarıyla oluştu. Burada önemli olan ülkenin bu işin farkına varması. Üniversitelerin de en önemli görevlerinden bir tanesi, halkı doğru bir şekilde bilgilendirmesi, toplumu doğru bir bilgilendirmesi, elde ettiği birikimlerle beraber toplumu alıp iyi taraflara, güzel taraflara götürmesi. Toplumun sorunlarına çare bulması ki, günümüz itibarıyla genetik tedaviler, özellikle bu gen değişiminin geliştiği CRISPR-Cas9 sistemi ortaya çıkartıldıktan sonra, zaten bu teknolojiyi geliştiren bilim insanlarına bu yıl Nobel Ödülü verildi. Bu teknolojiyi çok iyi uygulayan bir ekibimiz var. Dolayısıyla günün teknolojisine uygun olarak da Üsküdar Üniversitesi içerisinde bu çalışmalara başlamak üzere olduğumuzu da kamuoyuna bildirmek üzere biz, bu toplantıyı da aslında yaptık.”

 

Prof. Dr. Muhsin Konuk: “2 milyon dolarlık ilaç fiyatına biz bir ilaç sistemini kurabiliriz”

 

Üsküdar Üniversitesi olarak bu altyapıyı kurduklarını ve bu altyapıya bağlı olarak da hastalıkların genetik tedavileri ve şu anda en revaçta olarak tedavi şekli bu tedavilerle ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Prof. Dr. Muhsin Konuk, bu sıkıntıların yaşanmasının temelinde yetişmiş insan gücünün az olması olduğunu söyledi. Ülkemizin bu tedavileri geliştirecek altyapı ve insan gücünün olduğunu vurgulayarak “Özellikle bizim neslimiz, 90’dan sonra yurt dışına doktora yapmak için gönderilen arkadaşlarımızın neredeyse tamamına yakınının ülkemize geri dönmesi ve o yetişmiş insan gücünün önüne de birtakım imkânların sağlanması neticesinde biz çok kısa bir süre içerisinde, belki bir dozluk aşı fiyatına yani o iki milyon dolarlık ilaç fiyatına biz bir ilaç sistemini kurabiliriz ülkemizde. Bunu belirtmek istiyorum, çünkü bunu yapacak altyapımız ve bunu yapacak insan gücümüz çok şükür ki var. Halkımızı doğru bilgilendirelim ve elimizdeki altyapı ve insan beyin gücünü bir araya getirip bu işleri çözelim diye bir ön hazırlık olsun anlamıyla bunu arkadaşlarımıza duyurmak istedik” dedi.

 

Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan: “TRGENMER, SMA ve diğer nadir hastalıklar için genetik tedaviler üzerinde çalışıyor”

 

Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan ise merkezde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üsküdar Üniversitesi olarak 8 bine varan nadir hastalıklar üzerine genetik tedaviler AR-GE çalışmasını yapmak üzere TRGENMER’i kurduklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, 8 bin tane nadir hastalık var. Bunlar içerisinde en dikkat çekenlerin başında SMA hastalığını gündemimize aldık. Şu anda 15 kişilik bir ekibimiz var. Sadece SMA hastalığının genetik tedavileri üzerine AR-GE çalışmalarını planlıyoruz” dedi.

 

TRGENMER’in çalışmaları hakkında bilgi verdi

 

Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, “Şu anda dünyanın en pahalı ilacı unvanına sahip ilacın mekanizmasına baktığımızda hastanın işlemeyen, çalışmayan SMN1 geninin yerine işleyebilen, çalışabilen bir kopyası bir vürüs ajanı ile birlikte direkt damara enjekte ediliyor ve bu enjeksiyon sonrasında bu SMN1 genini içeren virüs direkt SMA hastalığına sebep olan semptomların çıkmasına sebep olan motor nöron hücrelerinin içerisine girerek burada işleyen yani çalışan SMN1 genini hücrelerin içerisine entegre ediyor. Böylelikle özellikle konuşulan ilaca baktığımızda 2 yaş öncesi motor nöronların yavaş yavaş düzelmeye başladığı, hastanın herhangi bir yardım almadan yavaş yavaş nefes almaya başladığını görüyoruz. Biz de yaklaşık 4 farklı metot var. Şu anda iki metodumuz zaten benzer olarak onay alan ilaçların yaklaşımına benzer metotlar. Birisi virüs ajanları kullanarak SMN1 geninin kopyasını biz de motor nöronlara taşıyabilecek bir AR-GE çalışmasını başlattık” dedi.

 

TRGENMER olarak yürüttükleri çalışmaların ikincisine de değinen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, “Diğer taraftan ikinci ilacımız Antisense Oligonükleotid DNA isimli içeriğe sahip. Bu ise aslında genetik tedavi benzeri diyebileceğim bir ilaç yaklaşımı. Burada ise hedef küçük bir DNA molekülü var. Bu DNA molekülü yine motor nöronlar içerisine gidiyor. Ama bu kez bir kopya DNA kopya bir SMA1 geni yerine işlevini kaybetmiş ya da bozuk olan SMA1 geninin üzerine yapışarak bunu tekrar işlevsel olarak protein üretmesinin önünü açıyor. Tabii bu ilaç dünyanın en pahalı ilacı gibi ya da viral genetik tedavi gibi uzun süreli bir ilaç değil çünkü genomun ya da hücrenin içerisine kalıcı olarak bir gen ekspresyonu sağlamıyor. Bundan dolayı gerek ilk dozunda gerek takip eden dozunda her ne kadar fiyatı diğerine göre ucuz olsa da tekrarlı alınması gerekiyor. Biz de hem daha ucuz, toksisitesi yani sağlığa zararlı olma özelliği daha az olan ve pratik olarak üretilebilecek bu tedavinin yaklaşımına bakarak benzer yaklaşımları içeren DNA tabanlı aslında SMA ilaçlarının da AR-GE çalışmasını başlattık. 

 

Diğer taraftan 2020 yılında Nobel Ödülünü CRSPR teknolojilerinin kazandığını biliyoruz. Bu alanda yıllardır çalışan bir bilim insanı olarak, şu an CRSPR teknolojilerini kullanan iki farklı ekibim var. Bu iki ekibimizin farklı yaklaşımlarıyla beraber SMA hastalığının tedavisinde bunu kullanabilir miyiz diye bir araştırma da başlattık. Bütün hedefimiz aslında bu teknolojiler diğer nadir hastalıklar için de geçerli ve uygulanabilecek tedaviler. Bu ilaçların maliyetlerinin bu kadar pahalı olmadığını bildiğimiz için milli ilaç konseptinde daha benzer ve ucuz olarak üretebilir miyiz diye AR-GE çalışmalarını TRGENMER Merkezi olarak başlattık. Bu bize ilk kez SMA hastalığı belki daha sonra diğer nadir hastalıklar ve genetik hastalıkların yerli olarak ilacının üretilebileceği ve aynı zamanda ailelerin daha hızlı ve ucuz şekilde bu genetik tedavilere ulaşabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. 

 

TRGENMER Merkezimiz özellikle nadir hastalıklara yoğunlaşmış durumda. Aynı zamanda uluslararası bir genetik tedavi yarışmamız da var. RaDicHal isimli nadir ve genetik hastalıklarla ilgili tedavi yarışmamız. Üniversiteler arası gerçekleşiyor. Çünkü biz burada inanıyoruz ki üniversitedeki öğrencilerimiz gerek tıp okuyan gerek biyomühendislik ve genetik bölümü okuyan öğrencilerimiz bu tedavi yöntemlerini öğrenir ve AR-GE’sini geliştirebilecek düzeye gelirse biz bu ilaçları daha katma değerli ve yerli olarak üreteceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla biz nadir ve genetik hastalıklar üzerine AR-GE ve sonrasında ÜR-GE çalışması yapacak bir altyapının hazırlığını tamamladık.”

 

 Akraba evliliği, nadir hastalıkların görülme sıklığını arttırıyor!

 

Üsküdar Üniversitesi tarafından son günlerde adı sıkça gündeme gelen SMA (Spinal Muskuler Atrofi) başta olmak üzere nadir görülen hastalıklar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. SMA’nın da aralarında bulunduğu nadir hastalıklar konusunda ülkemizde yerli çalışmalar yürütülmesinin önemine işaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, ülkemizin bu alanda önemli çalışmalar yapacak insan gücüne ve altyapıya sahip olduğunu belirterek Üsküdar Üniversitesi TRGENMER olarak bu alanda çalışmalara başlandığını söyledi. 

 

SMA’nın nadir hastalıklar grubunda yer aldığını belirten Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay da “Dünyada 10 binde 1 sıklıkla görülüyor. Türkiye’de bu sıklığın biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de diğer bütün nadir hastalıklarda olduğu gibi ülkemizdeki akraba evlilikleridir. Bu hastalıkta da akraba evliliklerinin önemli bir etkisi var” dedi.

 

Üsküdar Üniversitesi TRGENMER olarak SMA başta olmak üzere nadir hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere milli ilaç konseptinde benzer ve ucuz ilaç üretmek amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan ise “Biz bu ilaçları daha katma değerli ve yerli olarak üreteceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla biz nadir ve genetik hastalıklar üzerine AR-GE ve sonrasında ÜR-GE çalışması yapacak bir altyapının hazırlığını tamamladık” diye konuştu.

 

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ve Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan’ın katıldığı basın toplantısı pandemi önlemleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleşti.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Akraba evlilikleri SMA hastalığını tetikliyor”

 

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, SMA tedavisinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verdi.

 

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının çizgili kasların gerektiği gibi çalışmaması, hareket kabiliyetinin olmaması ile karakterize bir hastalık olduğunu belirten Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Motor nöronlar dediğimiz bu kasları çalıştıran nöronların yeterli olmaması, yeterince faaliyet gösterememesi veya yeterince vücutta bulunamaması ile karakterize bir durum. Bunun sebebi de hareketlerin sağlanmasında kilit öneme sahip SMN1 dediğimiz çok önemli bir genin eksikliği veya mutasyona uğraması, doğru çalışmaması, işlevini yerine getirememesidir. Nadir hastalıklar grubunda yer alıyor. Dünyada 10 binde 1 sıklıkla görülüyor. Türkiye’de bu sıklığın biraz daha fazla olduğunu görüyoruz.

Bunun sebebi de diğer bütün nadir hastalıklarda olduğu gibi ülkemizde akraba evlilikleridir. Bu hastalıkta da akraba evliliklerinin önemli bir etkisi var” dedi.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “SMA Tip 1 çocukları olumsuz etkiliyor”

 

Diğer bütün nadir hastalıklarda olduğu gibi evlilikler öncesi yuva kurmadan önce bu genle ilgili problem olup olmadığının araştırılması ve saptanmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Hastalık maalesef yıkıcı ve ölüme sebebiyet verici şekilde seyrediyor. Çeşitli alt tipleri var. Üzerinde en çok konuşulanlar tip 1, tip 2 ve tip 3. Tip 1 genellikle çocuklarda erken dönemde hızlı seyrediyor ve çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor. Tip 2 ve tip 3 hastalar, iyi bir bakımla ve destekleyici başka tedavilerle hayat konforları artırılarak biraz daha uzun yaşayabiliyorlar. Bir de hiç konuşulmayan tip 0 var.  Bu da bebeğin henüz anne karnındayken yaşam şansını elinden alan çok daha agresif seyirli bir SMA tipi” dedi.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Sağlık Bakanlığı tedaviye destek veriyor”

 

SMA hastalığının tedavi yöntemlerine de değinen Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Bu hastalığa karşı tüm dünyada şu anda üç tane ilaç söz konusu. İlki Nusinersen Sodium dediğimiz ilaç. Ticari ismi ile değil de jenerik ismi ile bahsettiğimiz Nusinersen Sodium’un bir tedavi kürü 70 bin avro civarında. Bunlar pahalı tedaviler. Ancak bu ülkemizde bulunan bir ilaç. Üç ilaç içerisinde en eskisi ve Sağlık Bakanlığı tarafından da karşılanıyor. Bir kişi SMA tanısı almışsa ve bakanlığın sistemine kayıtlıysa o tedaviye Sağlık Bakanlığı ilacın ödemesini yaparak tedavinin alınması sağlanıyor. Başka bir ilaç firmasının ürettiği Risdiplam isimli bir ilaç var. O da hem Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nden hem de Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay almış bir ilaç” dedi.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Değerlendirmeler ve bulgular yeterli değil”

 

Son zamanlarda gündeme gelen Onasomnogene Abeparvocec isimli ilaca ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Bu ilaç yeni ve doğrudan SMN1 genini hedefliyor. Bu ilaçla bir virüs içerisine ilgili geni verip vücuda gönderiyoruz. Doğrudan gen teknolojisiyle ilgili farmakolojik bir uygulamadan bahsediyoruz. Bunu geleceğin ilaç tedavisi gibi görebiliriz. Burada iki sorun var. İlacın tek bir dozu 2 milyon dolar gibi çok yüksek bir rakamla alınabiliyor. Maalesef ilaçla ilgili şu ana kadar çok az sayıda çalışma var. İlaçlara yarar ve zarar oranına bakarak, hastalığın yıkıcı seyri ve ölümcül olması göz önüne alındığında ilaçlara hızlı onay verilebiliyor. Yıkıcı ve ölümcül bir hastalık olduğu için hastalar ve hasta yakınları da bir umut içerisinde her yeni teknolojiyi mutlaka test etmek, denemek istiyorlar. Bu ilaçla ilgili tüm güvenilir kaynakları tarayıp baktığımızda bugüne kadar 60’a yakın makale olduğunu görüyoruz. O makalelerin de yarıdan fazlası sadece yorum ve değerlendirme çalışmaları şeklinde diyebiliriz” dedi.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “2 yaşını doldurmamış çocuklarda uygulanması şart”

 

SMA’nın nadir hastalık olduğu için hasta çocuk sayısının az sayıda olduğunu belirten Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Çok az sayıda kişide birtakım sonuçlar var. Tabii uzun vadede sonuçlarını görmemiz mümkün değil. Şu anda elimizde Türkiye’de uygulanmakta olan tedaviye göre üstünlüğü olup olmadığını ortaya koyacak yeterli veri de bulunmuyor. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Bu ilacın kesinlikle 2 yaşını doldurmamış çocuklarda uygulanması gerekiyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu ilaca o koşulla onay vermiş durumda. Diğer tipler olan tip 2 ve tip 3 üzerinde veya yaşı ilerlemiş olan hastalardaki etkilerini bilmiyoruz. O şekilde bir onay aldığına göre etkisiz kalma ihtimali de var” diye konuştu. 

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Hastalara riskler ve yararlar net şekilde belirtilmeli”

 

“Ayrıca bir başka kritik konu da Nusinersan tedavisine devam ederken bu ilacı alıp almamanın daha iyi veya daha kötü olacağı ile ilgili de elimizde herhangi bir bilimsel delil bulunmuyor” uyarısında bulunan Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Dolayısıyla Türkiye’de bu ilaç üzerinde birtakım spekülasyonlar oldu. Ancak bu konuya soğukkanlı ve temkinli yaklaşmakta fayda var. Tabii ki hasta haklarını da göz ardı edemeyiz. İnsanlar tedavi olacağı hekimi seçme, tedaviyi kabul veya reddetme hakkına sahip olduğu gibi bu tarz yeni çıkmış teknolojileri risklerini göze alarak deneme hakkına da sahipler. Ancak burada düzgün bir aydınlatılmış onam yapılması, risklerin ve yararların çok net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Bu tip hastaların mutlaka bir ölser kolsültasyonla seçilmesi, çocuk nöroloğundan genetik uzmanına kadar içinde bulunan bir kurul tarafından değerlendirilerek muayene edilmesi ve bu ilaca elverişli olup olmadıklarının saptanması sonucunda belki kullanılabilir” dedi.

 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay, durumdan vazife çıkardıklarını belirterek Üsküdar Üniversitesi olarak SMA ve nadir hastalıkların tedavisi alanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

 

Prof. Dr. Muhsin Konuk: “Nadir hastalığa yakalanan kişilerin %50’si çocuk”

 

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, SMA hastalığının nadir hastalıklar arasında yer aldığını belirterek “Günümüzde yaklaşık olarak sekiz bin tane nadir hastalık tanımlanmış. Bu nadir hastalıkların da en az yüzde 80’i de genetik olarak anne-babadan çocuklara aktarılan özelliğe sahipler. Nadir hastalığa yakalanan insanların yüzde 50’si çocuklarda görülüyor. Bu çocukların da ortalama yüzde 30’u, 5 yaşına ulaşamadan hayatlarını kaybediyorlar. Bunun temel sebebi de nadir hastalıkların gerçek anlamda bir tedavilerinin olmaması, yani tamamının değil ama yüzde 95’inin neredeyse gerçek anlamda bir tedaviye sahip olmamasından kaynaklanıyor” dedi.

 

Prof. Dr. Muhsin Konuk: “Türkiye’de 16 kişiden bir tanesi nadir hastalıkla mücadele ediyor”

 

Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerdeki nadir hastalık kavramının, iki bin kişide bir ya da daha az sıklıkta görülen hastalıklara verilen isimler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Muhsin Konuk, “Türkiye’de yaklaşık olarak 16 kişiden bir tanesi, bir nadir hastalığa yönelik hayatını devam ettiriyor” dedi. Prof. Dr. Muhsin Konuk, nadir hastalıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için 29 Şubat’ta bu günün özellikle anıldığını vurguladı. 

 

Prof. Dr. Muhsin Konuk: “Üsküdar Üniversitesi olarak nadir hastalıklar üzerinde çalışan bir merkez kurduk”

 

Bu hastalıkları tedavisinin yanı sıra hastanın bakımı ve onun özel birtakım maliyetleri açısından toplumda da ciddi bir yara olduğunu belirten Prof. Dr. Muhsin Konuk, Üsküdar Üniversitesi olarak bu alanda üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Muhsin Konuk, şunları söyledi:

“Türkiye’de 16 kişiden birisi bir nadir hastalıkla hayatını devam ettiriyor eğer devam ettirebilirse. Dolayısıyla bunlara karşı da eğilmek, bu hastalıkların ortadan kaldırılması için de çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu bağlamda biz Üsküdar üniversitesi olarak zaten davranış bilimleri ve sağlık üzerine odaklanmış ve o tema ile kurulmuş bir üniversite olarak da bu hastalıkların tedavisine yönelik olmak üzere bir merkez kurduk. Bu merkezde nadir hastalıkların genetik tedavilerinin çalışılmasına da başlanmak üzere diyebiliriz çünkü bütün altyapı şu an itibarıyla oluştu. Burada önemli olan ülkenin bu işin farkına varması. Üniversitelerin de en önemli görevlerinden bir tanesi, halkı doğru bir şekilde bilgilendirmesi, toplumu doğru bir bilgilendirmesi, elde ettiği birikimlerle beraber toplumu alıp iyi taraflara, güzel taraflara götürmesi. Toplumun sorunlarına çare bulması ki, günümüz itibarıyla genetik tedaviler, özellikle bu gen değişiminin geliştiği CRISPR-Cas9 sistemi ortaya çıkartıldıktan sonra, zaten bu teknolojiyi geliştiren bilim insanlarına bu yıl Nobel Ödülü verildi. Bu teknolojiyi çok iyi uygulayan bir ekibimiz var. Dolayısıyla günün teknolojisine uygun olarak da Üsküdar Üniversitesi içerisinde bu çalışmalara başlamak üzere olduğumuzu da kamuoyuna bildirmek üzere biz, bu toplantıyı da aslında yaptık.”

 

Prof. Dr. Muhsin Konuk: “2 milyon dolarlık ilaç fiyatına biz bir ilaç sistemini kurabiliriz”

 

Üsküdar Üniversitesi olarak bu altyapıyı kurduklarını ve bu altyapıya bağlı olarak da hastalıkların genetik tedavileri ve şu anda en revaçta olarak tedavi şekli bu tedavilerle ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Prof. Dr. Muhsin Konuk, bu sıkıntıların yaşanmasının temelinde yetişmiş insan gücünün az olması olduğunu söyledi. Ülkemizin bu tedavileri geliştirecek altyapı ve insan gücünün olduğunu vurgulayarak “Özellikle bizim neslimiz, 90’dan sonra yurt dışına doktora yapmak için gönderilen arkadaşlarımızın neredeyse tamamına yakınının ülkemize geri dönmesi ve o yetişmiş insan gücünün önüne de birtakım imkânların sağlanması neticesinde biz çok kısa bir süre içerisinde, belki bir dozluk aşı fiyatına yani o iki milyon dolarlık ilaç fiyatına biz bir ilaç sistemini kurabiliriz ülkemizde. Bunu belirtmek istiyorum, çünkü bunu yapacak altyapımız ve bunu yapacak insan gücümüz çok şükür ki var. Halkımızı doğru bilgilendirelim ve elimizdeki altyapı ve insan beyin gücünü bir araya get
Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
MOTOMOBİL MOTOSİKLET VE MOBİL YAŞAM ARAÇLARI FUARI02 Mart 2021
Yeniden hizmete açılan işletmelerde üst seviyede tedbirler alındı02 Mart 2021
​Şahap Gürler Pazaryeri’nde Sona yaklaşılıyor02 Mart 2021
Yılın Partneri Lüleburgaz Belediyesi’nde muhteşem kutlama!02 Mart 2021
Bilet Satışları Ara Tatil Döneminde Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Azaldı02 Mart 2021
Türk Telekom PİLOT’tan 20 girişime, 200’er bin TL 02 Mart 2021
Türkiye’nin Ay Yolculuğu Hedefinde En Büyük Destek 3D Yazıcıdan Çıkacak02 Mart 2021
KULAKTA EN SIK GÖRÜLEN 5 HASTALIK! 02 Mart 2021
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI!02 Mart 2021
‘Türkiye olası afetlere hâlen hazır değil, kaybedecek vakit yok!’02 Mart 2021
Çocukların Vitamin İhtiyacı Yetişkinlerinkinden Farklıdır02 Mart 2021
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ENGELSİZ SANAT TOPLULUĞU02 Mart 2021
Türkiye Hazır Beton Birliği 2020 Yılı Raporu’nu açıkladı02 Mart 2021
Hilti’den depremin yıkıcı etkilerini azaltan teknolojiler02 Mart 2021
Bağcılar Belediyesi'nden , 10 bin aileye 200 ton patates yardımı02 Mart 2021
Van’daki çocuklara müjde! TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın inşaatı Haziran’da başlayacak02 Mart 2021
Kaliteli bir uyku için beslenmeye dikkat, fiziksel aktiviteye devam02 Mart 2021
Sürdürülebilir takı markası Runda açıldı02 Mart 2021
POLEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ BU YIL DAHA ERKEN BAŞLAYABİLİR 02 Mart 2021
LÜLEBURGAZ'DA BİR YENİ SU KUYUSU DAHA! 02 Mart 2021
Peyami Sefa Anaokulu Minikleri Okula “Merhaba” Dedi02 Mart 2021
“TEKNOLOJİ BİR ARAÇ DEĞİL, KÜLTÜR”02 Mart 2021
Pandemi Döneminde Otellerde Temassız Check-İn Teknolojilerinin Kullanımı Arttı02 Mart 2021
Cinsel istismarın önlenmesinde bu uyarılara dikkat!02 Mart 2021
RENAULT MAİS'TEN TEKNİK EĞİTİME DESTEK HAMLESİ01 Mart 2021
ÇİLEK MOBİLYA VE BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEN İŞBİRLİĞİ..01 Mart 2021
Büyükçekmece’ye 9’uncu kez “Avrupa 12 Yıldız” ödülü01 Mart 2021
HALASININ İKSİRİ ŞURUP OLDU!01 Mart 2021
Türkiye, Çin’den sonra dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi01 Mart 2021
“Hayatın anlamı”, kuşaklara göre farklılaşıyor01 Mart 2021
“YAPTIKLARIMIZ BUGÜNE NEFES YARINA UMUT OLACAK”01 Mart 2021
ALBARAKA TÜRK “EN İYİ GİRİŞİMCİ DOSTU BANKA” SEÇİLDİ01 Mart 2021
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman KAAN, (TÜİK) tarafından açıklanan, büyüme rakamlarını değerlendirdi.01 Mart 2021
E-ihracat küresel pazar yerleriyle yükselişte 01 Mart 2021
BU HASTALIĞIN TEŞHİSİ 10 YILI BULABİLİYOR!01 Mart 2021
İZODER’DEN ‘1-7 MART DEPREM HAFTASI’ AÇIKLAMASI01 Mart 2021
Bir ayda 70 bin 587 konut satıldı01 Mart 2021
TASARLAYAN KADINLAR ALIŞVERİŞ GÜNLERİ BİLKENT CENTER’DA BAŞLIYOR01 Mart 2021
Metro Türkiye, MEB iş birliğinde 2.300 öğretmene dersi veriyor!01 Mart 2021
Eczacının kalfası yapay zeka olacak 01 Mart 2021
Mamak İzmir’den galibiyetle döndü01 Mart 2021
İkinci su kuyusu da tamam! “Saatte 110 ton su rezervi” 01 Mart 2021
ANT YAPI MİRNY UÇAK TERMİNALİ’Nİ İNŞA EDECEK 01 Mart 2021
CK Enerji, 7 ildeki elektrik tüketicilerini aynı mobil uygulama çatısı altında buluşturdu01 Mart 2021
MUSTAFA NEZİHİ PESEN: DENEMEDE İÇE DOĞUŞ GERÇEĞİ VAR 01 Mart 2021
Lüleburgaz’da ilk!01 Mart 2021
KÜÇÜKÇEKMECE’DE ATIK YAĞLAR DENETİM ALTINDA01 Mart 2021
KÜTAHYA'DA AKILLI ULAŞIM UYGULAMASI BUGÜN BAŞLIYOR!28 Şubat 2021
Emanullah Gündüz: 'Gara Operasyonu Başarıdır'28 Şubat 2021
LÜLEBURGAZ'IN ANA ARTERLERİNE "YEŞİL" DOKUNUŞ... 24 Şubat 2021
T.C. Ticaret Bakanlığı24 Şubat 2021
Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği semineri24 Şubat 2021
SANTA FARMA’DAN ANLAMLI BAĞIŞ24 Şubat 2021
“KADIN ÇALIŞANLAR İŞLETMELERİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLIYOR”24 Şubat 2021
Sanat Akademisi Öğrencileri Eğitimlerine Online Olarak Devam Ediyor24 Şubat 2021
Azmi Sarıbay:” Şehirden köye değil, sahile göç dönemi”24 Şubat 2021
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ŞİMŞEK GÖLBAŞI'NDA AÇILAN OKULLARI ZİYARET ETTİ24 Şubat 2021
Mestanlı ve Koşukavak Belediye Başkanları’ndan Gerenli’ye ziyaret24 Şubat 2021
MSA, mutfaklarda Uzak Doğu rüzgârı estiriyor 24 Şubat 2021
615 Bin Savunmasız İnsana Sağlık Hizmeti23 Şubat 2021
GreenBox Öğrencileri Sertifikalarına Kavuştu 23 Şubat 2021
TÜRKİYE GÖZLÜKTE ÜRETİM ÜSSÜ OLMAYA ADAY23 Şubat 2021
Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü 785 Kg ilacı etkisiz hale getirdi23 Şubat 2021
Evden çalışanlar israf istemiyor23 Şubat 2021
En fazla sağlık çalışanları mobbinge maruz kalıyor23 Şubat 2021
İşverenlere öğle yemeği giderinde yüzde 100'e varan vergi tasarrufu 23 Şubat 2021
SPOR SALONLARI NORMALLEŞMEYE HAZIR! 23 Şubat 2021
TBV Başkanı Eczacıbaşı: “Türkiye’nin etkili genç liderleri geliyor”23 Şubat 2021
Şirketler için hangisi daha tehlikeli23 Şubat 2021
Telekom Şirketleri 5G Ağlarında Verimlilik ve Sürdürülebilirliği Önceliklendirmeli23 Şubat 2021
KONUT SATIŞLARI, OCAK’TA, YILLIK YÜZDE 36 DÜŞTÜ23 Şubat 2021
İkinci El Otoda Yetki Belgesi OtoWorld'de23 Şubat 2021
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 8'İNCİ KEZ AVRUPA'DA YILIN PARTNER KURULUŞU SEÇİLDİ23 Şubat 2021
YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİYLE KÜÇÜKÇEKMECE’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR23 Şubat 2021
Yerli Yatırımcı Geleceği Gördü23 Şubat 2021
Samsun’dan dünyaya uçaksavar ihraç edecek23 Şubat 2021
Üretim Sanayinin Yedek Parça Sorununa Çözüm23 Şubat 2021
‘’TÜRK MÜZİĞİ, TÜRK KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖGELERİNDEN BİRİ’’22 Şubat 2021
Premier Lig ve Bundesliga heyecanı Tivibu'da19 Şubat 2021
HASAN AKKUŞ: 'İSTANBUL'DA STK'LAR İÇİN 12 YENİ PİKNİK ALANI OLUŞTURACAĞIZ'19 Şubat 2021
İSTANBUL’DAKİ BİSİKLET YOLU AĞI GENİŞLİYOR19 Şubat 2021
TRAFİK SİGORTASININ DA BİR LİMİTİ VAR!19 Şubat 2021
NİRENGİ DERNEĞİ İSTİSMARA KARŞI DESTEK TELEFON HATTI AÇILDI19 Şubat 2021
“ÜLKEME ALTIN KEMER İLE DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUM”19 Şubat 2021
KKTC’den Pandemiye Rağmen Sağlık Turizmi Atağı19 Şubat 2021
“DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE KARŞITI KOALİSYON MÜMKÜN MÜ?”19 Şubat 2021
Clubhouse’ta güvende kalmak için bunlara dikkat edin19 Şubat 2021
Kartal'da Dayanışma Büyüyor, Aşevi ve Gıda Bankası Açılış İçin Gün Sayıyor19 Şubat 2021
Mamak’ta sosyal yardımlar devam ediyor Mamak Belediyesi yürekleri ısıtıyor19 Şubat 2021
Çamsan Ordu’dan Güneş Enerjisi Yatırımı16 Şubat 2021
Önyargılar kalkacak, bilimde kadın ve kız çocuklarının katılımı artacak16 Şubat 2021
Anadolubank’ta dijital dönüşüm devam ediyor 16 Şubat 2021
“Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunumunun Önemi Salgın Döneminde Daha da Anlaşıldı”16 Şubat 2021
Yaş meyve sebze üretimini 80 bin ton arttıracak Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB yatırımcılarını bekliyor16 Şubat 2021
TÜRK KIZILAY BURSA KARIN BEREKETİNİ YÜREKLERE TAŞIDI16 Şubat 2021
TETSİAD BAŞKANI HASAN HÜSEYİN BAYRAM:“KUR VE TEDARİK SORUNU İHRACATÇIYI ZORLUYOR”15 Şubat 2021
Cigna “Speech Analytics Good Talk Projesi” ile Stevie’den Ödülle Döndü15 Şubat 2021
Pandemi dönemi televizyon yayıncılığını nasıl etkiledi?15 Şubat 2021
Covid-19 aşısı hangi yan etkilere yol açıyor?15 Şubat 2021
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Wellpoint’ten destek alacak.15 Şubat 2021
BAŞKAN RAMAZAN ŞİMŞEK’TEN ATMA PAYLAŞ ÇAĞRISI15 Şubat 2021
Türk doğal taşı Ortadoğu ülkelerine sanaldan ulaşacak15 Şubat 2021
14 Şubat, Ortaçgil şarkılarıyla kutlandı15 Şubat 2021
PETRONAS Madeni Yağlar, Güce Odaklanan Yeni PETRONAS Urania Motor Yağı Serisini Piyasaya Sürüyor15 Şubat 2021
Vaillant Group Türkiye teknik eğitim faaliyetleri pandemi koşullarına uygun bir şekilde devam ediyor 15 Şubat 2021
MUCİZE YÖNTEM: YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ15 Şubat 2021
COVID SONRASI VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRAN 10 BESİN15 Şubat 2021
Ticaret Bakanlığı, mobilyacıların MDF, kontrplak, sünger, boya sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi12 Şubat 2021
MentalUP, yarı yıl tatilinde 5,5 milyon kez oynandı 12 Şubat 2021
TEGV, Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koşuyor! 12 Şubat 2021
Çocukların duygularını anlamaya çalışın Okul başladığında erken uyuması için çocuğa baskı yapılmamalı12 Şubat 2021
VALİ YAKUP CANBOLAT: “TÜRK KIZILAY BAĞIŞÇILARIMIZIN GÜCÜYLE HER KOŞULDA ‘UMUT’ OLUYOR”12 Şubat 2021
RADYOLAR SEVGİ İÇİN ÇALDI12 Şubat 2021
TÜRKİYE’NİN İLK 21. YÜZYIL YETKİNLİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI MZV-MEF YETGEN 6. YIL EĞİTİMLERİNE BAŞLIYOR12 Şubat 2021
NN’den ‘Büyük Orman’ 12 Şubat 2021
*ULUTEK’TEN 2. KİRA İNDİRİMİ12 Şubat 2021
Pandemiden Çıkış Panelleri Başlıyor12 Şubat 2021
QNB Finansbank’tan Kamu Çalışanlarına özel %1,39’dan başlayan faiz oranlarıyla İhtiyaç Kredisi12 Şubat 2021
İzmir’i dünya sıralamasında üst sıralara çıkarmak için EİB çalışanları da pedal çeviriyor12 Şubat 2021
Kartal’ın Parkları Yenileniyor12 Şubat 2021
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BALIK GURMESİ10 Şubat 2021
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BALIK GURMESİ10 Şubat 2021
Gülçin Demircan'dan yepyeni bir program 'Birlikte Öğrenelim!'09 Şubat 2021
BEBKA, GİRİŞİMCİ İLE YATIRIMCIYI BULUŞTURACAK09 Şubat 2021
Ortak yapımcılığını Alim Yapım’ın üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Ramazan Amantay ve Nurlan Koyanbayev gibi isimlerin yer aldığı Türkiye-Kazakistan ortak yapımı “I Go to School” filminin çekimleri yakında Alanya’da başlayacak.09 Şubat 2021
UTİB’DEN KURUMSAL KARBON AYAK İZİ EĞİTİMİ09 Şubat 2021
2020’DE 1 MİLYON 91 BİN 143 BEBEK DÜNYAYA GELDİ09 Şubat 2021
EMİNEVİM 4 DAKİKADA BİR EV VEYA ARAÇ TESLİM EDECEK09 Şubat 2021
“Sıbyan mektebi tarih müzesi olsun”09 Şubat 2021
Hayvancılıkta verim artışının yolu hızlı, pratik ve güvenilir yem ve hammadde analizinden geçiyor09 Şubat 2021
Marmara Adalarında Sucul Ekosisteme Can Suyu!09 Şubat 2021
DOSABSİAD VE İMSİAD, BURSA’NIN GELECEĞİNİ KONUŞTU09 Şubat 2021
AKKUYU NGS PROJESİNDE 400’DEN FAZLA ŞİRKET TEDARİK ZİNCİRİNDE YER ALIYOR09 Şubat 2021
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK’İN 2021 YILI HEDEFİ DİJİTAL OLGUNLUK SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK09 Şubat 2021
İntihar işaretleri doğru okunmalı!09 Şubat 2021
​Üç mahalle konağı açılış için gün sayıyor Sosyalleşmeye katkı09 Şubat 2021
Ali Babacan ‘Hayat pahalılığının sorumlusu Sayın Erdoğan ve ortaklarıdır’08 Şubat 2021
İŞ DÜNYASI CEO CLUB’DA 2021 AJANDASINI KONUŞTU08 Şubat 2021
Pandemi Döneminde Propolis Tüketimi Sitokin Fırtınası Sendromunu Önleyebiliyor 08 Şubat 2021
WE20 TECH ile kadınlar iş dünyasında daha çok yer alacak08 Şubat 2021
COVID-19 PANDEMİSİNDE BRONŞİOLİTE KARŞI 8 KRİTİK KURAL!08 Şubat 2021
KORTEKS’TEN AVRUPA’DA VE TÜRKİYE’DE BİR İLK: PET ŞİŞEDEN POLYESTER İPLİK ÜRETECEK08 Şubat 2021
Pandemiye rağmen ülkemize kazandırdığımız döviz 4.5 milyar dolar oldu08 Şubat 2021
Sanayi odası başkanları ‘Hukuk reformu’ istedi 08 Şubat 2021
PROF. DR. CAN ÖZTÜRK MUTANT VİRÜSE KARŞI ÇİFT MASKE ÖNERİSİNDE BULUNDU05 Şubat 2021
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ŞİMŞEK VATANDAŞLAR İLE BULUŞTU05 Şubat 2021
İSTANBUL’DA DIŞ TİCARET AÇIĞI, 44 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ 05 Şubat 2021
Lüleburgaz Belediyesi’nden bir destek daha “O ücretlere yüzde 50 indirim”05 Şubat 2021
TÜSİAD’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı işbirliği kapsamında hayata geçirilen05 Şubat 2021
MADEN SUYU TÜKETMEK İÇİN 4 ÖNEMLİ SEBEP!05 Şubat 2021
Opet Fuchs online satış platformu Fullcheck Shop ile madeni yağ sektöründe bir ilke imza attı 05 Şubat 2021
Sigarada “şartlanma” bağımlılığın sürmesinde etkili oluyor Ruh hali sigara bağımlılığında önemli etken05 Şubat 2021
SANAYİCİDEN TURİZME BÜYÜK DESTEK05 Şubat 2021
KADIKÖY’DE SİFONLARI YAĞMUR SUYU DOLDURACAK05 Şubat 2021
Meme kanseri artık en sık görülen kanser türü05 Şubat 2021
KKTC’de Mutasyonlu Virüs Saptandı!05 Şubat 2021
Avukat Latif Cem Baran : Abdullah Gül’ün avukatlığından istifa ediyorum05 Şubat 2021
Zafer Kardeşler Uluslararası Ağır Nakliyat, Volvo FH16 8x4 çekiciyi tercih etti05 Şubat 2021
E-TİCARETTEKİ BÜYÜME SÜNGER KATMANLI YATAK SATIŞINI ARTIRDI05 Şubat 2021
KIZILAY AFET BESLENME KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRİYOR05 Şubat 2021
Son dakika haberi... 05 Şubat 2021
TİS’te kazanan Lüleburgaz oldu!05 Şubat 2021
Hikaye yoluyla çocuklara matematik öğretiyorlar02 Şubat 2021
ÇOCUKLARDA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN 7 YOLU02 Şubat 2021
Büyükçekmece Atatürk Evi Müzesi gün sayıyor02 Şubat 2021
Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz Online Anaokulu Eğitimi02 Şubat 2021
PROPOLİS HEM VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR HEM AŞININ ETKİNLİĞİNİ ARTTIRIYOR!02 Şubat 2021
Çocuğun teknoloji kullanımında bu uyarılara dikkat!02 Şubat 2021
Farkındalık ve önlemle hedef, kansersiz bir gelecek!02 Şubat 2021
İSKİ, İÇME SUYU HAVZALARINI AĞAÇLANDIRIYOR02 Şubat 2021
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Belediye Kiracılarına Müjde…02 Şubat 2021
Ali BABACAN: “Yargı bağımsızlığı ve güçler ayrımı olmadan Anayasa’yı değiştirseniz de ülkenin sorunlarına çözüm getiremezsiniz”02 Şubat 2021
DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ’NDE UZMANLARDAN UYARI: SULAK ALANLARIMIZ KURUYOR02 Şubat 2021
YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLENLER NE YAPACAK?02 Şubat 2021
MRGUİLD MARKASIYLA İNGİLİZLERİN GÖZDESİ OLAN MÜTHİŞ TÜRK!01 Şubat 2021
Helva Sohbetleri” Eyüpsultan’da yeniden hayat buluyor29 Ocak 2021
ORGANİK TARIM YÜZDE 46 ARTTI29 Ocak 2021
KADIKÖY İNSANİ GELİŞMİŞLİKTE TÜRKİYE BİRİNCİSİ29 Ocak 2021
Farkındalık ve önlemle hedef, kansersiz bir gelecek!29 Ocak 2021
İLAÇTA SIFIR ATIK29 Ocak 2021
Kızılay Maden Suları Zengin Mineral ve Magnezyum Kaynağı29 Ocak 2021
YÜRÜYEN TARİH MEHMET ALPAY'IN FOTOĞRAF SERGİSİNE YOĞUN İLGİ!29 Ocak 2021
Kıbrıs Türk Toplumunun Simge Yazarları, Bronz Büstleri ile Surlariçi Şehir Müzesi’nde...29 Ocak 2021
İstanbul’a yeni bir inci kolye!29 Ocak 2021
Agorafobiyi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde yendi29 Ocak 2021
Şampiyon Tekvandocudan Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret29 Ocak 2021
Mamak dip bucak temizleniyor29 Ocak 2021
Kordonboyu ve Soğanlık Gümüşpınar Mahalleri ile İlgili Uygulama İmar Planları Askıda29 Ocak 2021
Kitaplar, çocuğun gelişimini destekliyor29 Ocak 2021
NEDEN PROTEİN ALIMINA DİKKAT ETMELİYİZ? 28 Ocak 2021
Kartal Belediyesi Emekçilerinden Örnek Davranış28 Ocak 2021
Mamak’ın Uzaya Açılan Kapısı Aralanıyor!28 Ocak 2021
Fatih’te Taksiler ve Taksi Durakları Dezenfekte Edildi28 Ocak 2021
Kartal Belediyesi’nden Sokağa Çıkma Yasağında Hafta Sonu Mesaisi28 Ocak 2021
Pandemiye rağmen keyifli bir yarıyıl tatili geçirmenin yolları 28 Ocak 2021
Zeytin ve zeytinyağı ihracatında hedef 1,5 milyar dolar 28 Ocak 2021
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel’den Değerlendirme Toplantısı28 Ocak 2021
​Uyuşturucu bağımlı eşi için bankadan kredi çekti28 Ocak 2021
Dolgular yaşlanmanın ciltte meydana getirdiği hasarları gideriyor “Dolguların tek etkisi şekillendirme değildir”28 Ocak 2021
Başkan Gökhan Yüksel Apartman Görevlileri ile 500 Günlük İcraatlarını Paylaştı28 Ocak 2021
TRT Çocuk’tan Öğrencilere Karne Hediyesi 28 Ocak 2021
Mamak Belediyesi kendi söküğünü kendisi dikiyor Daha fazla hizmet için tasarruf28 Ocak 2021
SÜREYYA OPERASI BESTE YARIŞMASI’NIN KAZANANLARI “PİYANOLU ÜÇLÜLER” ALBÜMÜNDE BİR ARAYA GELDİ28 Ocak 2021
‘FIRAT KALKANI BÖLGESİ ÜRETİMDE TÜRKİYE’Yİ DESTEKLİYOR’28 Ocak 2021
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'dan Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret28 Ocak 2021
Bağcılar Belediyesi yeni binası hizmete girdi27 Ocak 2021
MAPEI UYARIYOR! BİNA GÜÇLENDİRME HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR27 Ocak 2021
Özgül öğrenme güçlüğü hangi sorunlara yol açıyor? Özgül öğrenme güçlüğü tembellik ya da isteksizlik değildir27 Ocak 2021
KÜÇÜKÇEKMECELİ ÖĞRENCİLERDEN İNSANSIZ SU ÜSTÜ KURTARMA ARACI 27 Ocak 2021
Su Krizi Kapıda ! Peki Krizle Mücadelede Suyu Nasıl Yönetmeliyiz?27 Ocak 2021
İHH’dan Endonezyalı depremzedelere yardım27 Ocak 2021
ZKSM’de ‘Şan Eğitimi’ Aldı, Konservatuarı Kazandı27 Ocak 2021
“TRAFİKTE SAYGIYI HATIRLAMAMIZ LAZIM”27 Ocak 2021
Neyzen Tevfik Vefatının 68. Yılında Kartal’da Anılacak27 Ocak 2021
El emeği ürünler hak ettiği değeri dijital ortamda bulacak27 Ocak 2021
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin Üçüncü Oturumu Gerçekleştirildi27 Ocak 2021
Bağcılar’da aşk pandemi dinlemiyor27 Ocak 2021
"Okumak Güzeldir" yarışmasına kayıtlar başladı27 Ocak 2021
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ "2023’E DOĞRU DİJİTAL ÇALIŞTAYI"NDA DİJİTAL EĞİTİM DENEYİMİNİ EĞİTİM CAMİASIYLA PAYLAŞTI27 Ocak 2021
GEBELİKTE GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN 10 ETKİLİ ÖNERİ27 Ocak 2021
Teknopark İstanbul Girişimcilere Desteklerini Genişletiyor27 Ocak 2021
GSK Türkiye’ye ‘En İyi İşveren’ Ödülü27 Ocak 2021
DÜNYA GENÇLİK KONSEYİ İLE BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ YAPACAK27 Ocak 2021
AYHAN IŞIKLI: 'KREDİ KULLANIMINDA ÖN ÖDEME OLMAZ'27 Ocak 2021
ESAS SOSYAL İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI’NA BÜYÜK İLGİ 81 İLDEN 6500 GENÇ BAŞVURDU25 Ocak 2021
Sağlığa açılan pozitif pencere: NP Pozitif yayında25 Ocak 2021
GÜNLÜK 14 SAAT 21 DAKİKAMIZI BUNLARA AYIRIYORUZ22 Ocak 2021
Aziz Sancar Nobel Parkı Büyükçekmece’ye zenginlik katacak22 Ocak 2021
Kartal Belediyesi’nden Balık Tezgâhlarına Denetim22 Ocak 2021
METROBÜS HATTINDA AKTARMALAR AZALACAK22 Ocak 2021
Eyüpsultan Esentepe Camii inşaatı başladı22 Ocak 2021
Online yarışmaların kazananları ödüllerini aldı22 Ocak 2021
TEGV, yüz yüze eğitimi dijitalle destekleyecek; 2021’de daha çok çocuğu uzaktan eğitimle buluşturacak 22 Ocak 2021
Çöp değil atık “Siz arayın biz alalım”22 Ocak 2021
Kartal Belediyesi’nden Yapı Ruhsatı Bekleyenlere Müjdeli Haber22 Ocak 2021
KADIKÖY’DE ATÖLYE VE SEMİNERLER ARTIK ÇEVRİM İÇİ22 Ocak 2021
İSTANBULKART’IN AĞINA ‘ŞOK MARKET’ DE KATILDI22 Ocak 2021
Milliyet Mimarlık Dergisi yayın hayatına başlıyor22 Ocak 2021
Lüleburgaz’ın altyapı raporu!22 Ocak 2021
Can dostlar için toplandılar 22 Ocak 2021
2021 yılında hedefimiz yeni yatırımlar yapmaya devam etmek 22 Ocak 2021
Aşırı karbonhidrat tüketiminden kurtulmanın yolları22 Ocak 2021
Türkiye’den 525 bin kişiye temiz su21 Ocak 2021
PLAN ÇALIŞTAYINDA ULAŞIMININ GELECEĞİ KONUŞULDU21 Ocak 2021
Sağlıklı yaşamın yol haritasını sunan Gülay Kamaz, genetiğe merak sardı21 Ocak 2021
Neyzen Tevfik Şiir (Hiciv) Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu 21 Ocak 2021
YEŞİLKENT MAHALLESİ İMAR PLANINA KAVUŞUYOR21 Ocak 2021
TİCARET BAKANLIĞI'NDAN TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ 21 Ocak 2021
Ekici üst yönetimine kadın damgası 21 Ocak 2021
Bal Uzmanı Ahmet Bağran AKSOY’dan ARILARIN HAYRANLIK UYANDIRAN DÜNYASI21 Ocak 2021

    
Anasayfa | KÜNYE | GÜNLÜK GAZETELER | CANLI RADYO
CH