Ana Sayfa > GÜNCEL

Türk Mutfak Sanatlarının Ticarileştirilmesi İçin Çalışmalar Hızlandırılmalıdır
20 Ocak 2021
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kültür ekonomisinin bir ürünü olarak mutfak ihracatı ve Türk Mutfak Sanatlarının ticarileştirilmesi konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Ülkemizin mutfak ihracatından daha fazla pay alması için pandemi sürecinin etkileri yaşanırken, süreç sonundaki döneme hazırlık anlamında şimdiden çalışmalara başlanması gerektiğini söyleyen Abdurrahman Kaan, açıklamasında şunlara değindi;
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
 

 

 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kültür ekonomisinin bir ürünü olarak mutfak ihracatı ve Türk Mutfak Sanatlarının ticarileştirilmesi konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Ülkemizin mutfak ihracatından daha fazla pay alması için pandemi sürecinin etkileri yaşanırken, süreç sonundaki döneme hazırlık anlamında şimdiden çalışmalara başlanması gerektiğini söyleyen Abdurrahman Kaan, açıklamasında şunlara değindi;

Dünya bugün geldiği noktada bilginin ve buna bağlı kültürün sürekli bir değişim içinde olduğu bir dönemden geçmektedir. Toplumlar ve insanlar arasında hareket eden sadece bilgi değil, aynı zamanda kültür bileşenleridir. Bugün kültür ekonomilerinin en yaygın olarak geçirgenlik gösterdiği sektör, sinema ve müzik olarak bilinmektedir. Bu alandaki Amerikan baskınlığı yakın dönemde uzak Asya ülkelerinin özellikle genç nesil üzerindeki etkileriyle atağa geçmiştir. Bir kültür ürünü ile bir ülkeden diğerine taşınan sadece bir film ya da müzik, kitap değil; o ülkenin yaşam biçimi, gelenekleri, tarihi yani kısaca kültürel kodlarıdır. Ancak bizler kültür endüstrisindeki bu ihracın ana kalemlerini “audovisüel sanatlar” olarak alırken, aslında çok önemli bir kalemi de göz ardı etmekteyiz: Mutfak sanatları ve ürünleri. 

 

Elbette yeme içme alışkanlıklarının bir ülkeden diğerine taşınmasında sinema sektörünün payı yadsınamaz. Çünkü görsel olarak sergilenen mutfak endüstrisi, bir başka ülkede merak uyandırmakta ya da en azından bir yakınlaşmaya neden olmaktadır. Aynı mutfak, ülkenize taşındığı zaman yabancılaşmayı azaltmaktadır. Bunu Amerikan ve Avrupa film ve dizi sektöründe sıklıkla görmekteyiz. Bu yöntemi bizim de özellikle ihraç ettiğimiz diziler aracılığıyla kullanmamız, ileride mutfak ihracatımız için bir ön hazırlık niteliği taşıyacaktır. 

 

Mutfak ihracatı başlığı altında çok dağılmamak ve belirli bir hat üzerinden hareket etmek gerekir. Bilhassa pandemi sürecinin etkileri yaşanırken, süreç sonundaki döneme hazırlık anlamında şimdiden çalışmalara başlamak faydalı olacaktır. İhraç kalemlerini;

1.Tarif ihracatı 2. Sunum ihracatı 3. Menşei ürün ihracatı altında sınıflandırmak, mutfak sanatlarımızın ticarileştirilmesinde bizlere yol gösterici olacaktır. 

 

Bir Fransız Restoranında yediğiniz yemeğe ödediğiniz miktar, Türkiye açısından tarif ithalatı, Fransa açısından tarif ihracatı olarak işlenmektedir. Aynı şekilde Fransa’da bir Türk yemeğine ödediğiniz miktar, bizim için bir tarif ihracatı onlar için ise bir tarif ithalatı olarak kayda geçmektedir. Bu nedenle mutfağımızın tanıtımı yapılırken yabancı ülkelerdeki restoranların menülerinden tutun da bağımsız Türk Mutfağı restoranlarına kadar her aşamada tariflerimizi korumalı ve belli bir standarda uygun olarak tescillemeliyiz. 

 

Öncelikle ülkemizdeki mutfakları sınıflandırmalı ve bu mutfakların tariflerini belli bir standarda uygun olacak şekilde tasnif etmeliyiz. Böylece, ihraç edilecek tarifin hangi yerel mutfağın ürünü olduğu ve tarifinin net bir şekilde açıklanması ve standartlarının belirlenmesi yolun başında yapılabilsin. 

 

Ülkemizin sahip olduğu ve ihracatı yapılacak başlıca mutfaklar şöyle sıralanabilir:

İstanbul Saray Mutfağı, Doğu Karadeniz Mutfağı, Doğu Anadolu Mutfağı, Ege Mutfağı, Akdeniz Mutfağı, Gaziantep Mutfağı, Şanlıurfa Mutfağı, Erzurum Mutfağı, Afyon Mutfağı, Kayseri Mutfağı, Konya Mutfağı, Kastamonu Mutfağı, Samsun Mutfağı, Tekirdağ Mutfağı, Bursa Mutfağı, Sivas Mutfağı, Tokat Mutfağı, Maraş Mutfağı. 

 

Bu uygulama, Türk Mutfak Kültürüne yapılan ciddi bir yatırımdır. Biz MÜSİAD olarak 2007 yılında Türkiye’deki tüm şehirlerin özgün yemeklerini derlediğimiz, “Yöresel Lezzetlere Seyahat” isimli bir kitap yayınlamıştık. O dönem ben, Gıda ve Tarım Sektör Kurulu Başkanıydım ve bu mevzunun önemini her vesile dile getiriyordum. Yıllarca Türk Mutfak Kültürü’nün standartlara ulaşması ve ticarileştirilmesi için uğraştım. Bugün MÜSİAD Başkanı olarak bilhassa Tazelenme sürecimizde bir Komitemizi sırf bu alanda çalışmak üzere kurduk; “Gastro-Ekonomi ve Türk Mutfak Sanatları Komitesi”. Bu komitemizin başkanlığını, Ramazan Bingöl yapmaktadır. Komitemizin tasarladığı ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirmeyi planladığımız, 1. Uluslararası Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu’muz, Pandemi nedeniyle maalesef ertelendi. Oysa bu sempozyum kapsamında sadece mutfak kültürümüz tanıtılmayacak, aynı zamanda uluslararası bir katılımla bir kültür bileşeni olarak mutfak sanatları ele alınıp uygulamalı olarak atölyeler kurulacaktı. Ancak Pandemi sonrası bu çalışmamızı yapmayı planlıyoruz. 

 

Tarif ihracatına ve bilhassa yurt dışında Türk mutfağının farklı yemekler ve tatlar ile temsil edilmesine önem vermeliyiz. Çünkü Türk mutfağı denince akla gelen birkaç yemek, aslında bu kadar geniş bir yemek kültürünün dünyada hak ettiği değeri bulamamasının bir göstergesidir. 

 

İkinci İhraç kalemi olarak, sunum ihracatını görmekteyiz. Mutfak sadece tariflerden oluşmaz. Aynı zamanda her yemeğin kendine ve yöresine ait bir pişirme ve sunum şekli de vardır. Örneğin, “testi kebabı” tarifi ihraç ediliyorsa, onun testisi de aynı zamanda sunuma ve ticarete konu olmalıdır. Aynı şekilde bakır taslar, şerbet ve ayran içmek üzere özel kaplar, özel pişirme gereçleri; kısaca Türk mutfak sanatının ürünlerinin ihracı burada söz konusudur. Bunun yanında mutfak sarf malzemelerinin de Türk kültürünü yansıtır formlarda ihracı yapılabilir. 

 

Üçüncü ihraç kalemi menşei ya da mahreç ürün ihracatıdır. Bazı yemeklerin tariflerinde, bilhassa bir yöreye ait ürünlerin kullanılması gerektiğinin iyi bir şekilde pazarlanması, o ürünlere olan talebi artıracak ve o bölgelerde ürünlerin yetiştirilmesini ve ekilmesini destekleyecektir. Hemen hemen aynı iklim koşullarında olan illerimizde aynı ürünün ekimi yapıldıkça, çiftçimizin katma değeri yüksek ürünlerden elde edeceği kazanç da yükselecektir. Yemeklerin söz gelimi fındık yağı ya da ispir fasulyesi ile pişirilmesi gerektiğini iyi bir şekilde pazarlamak, o ürünlerin talebini de artıracaktır. 

 

Tüm bunlar, üretim ve yatırımı destekleyen faaliyetlerdir; bu da mutfağın üç ihraç kalemi ile ticarileştirilmesini sağlayacaktır. Hatta bazı ürünlerin üretimi adına mikro KOBİ’ler kurarak müesseseleşme sağlanabilir. Bilhassa kadın işgücünün, rahat üretilip pazarlanacak erişte, tarhana, atıştırmalık tatlı çerezler gibi ürünlerde çalışmasını teşvik etmek, yatırım açısından iyi bir başlangıç olacaktır. Ürünlere belli bir standart belirledikten sonra, üretiminin doğal yollardan yapıldığının altı çizilerek lanse edildiği takdirde, Türk Gıda Üretiminin, dünyadaki olumlu algısı ile birlikte kendi pazarını genişleteceğine inanıyorum. 

 

Türk Mutfak Sanatına yapacağımız yatırım bize ne sağlar?

Öncelikle insan yetiştirme ve istihdam olanakları geliştirir. Mutfak sarf malzemelerinin ihracatını destekler. Mutfağı oluşturan mobilya sektörüne yeni bir kapı açar ve onların ihracat alanlarını çeşitlendirir. 

 

Mekânın kendisi, en önemli yatırım kalemi olarak karşımıza çıkar. Ancak burada, tüm koşullar belirlendikten sonra bizler için elzem bir aşama söz konusudur: Sertifikasyon. Tariflerin ve mutfakların derlenmesi, tescil edilmesi ve tasnifi sonrası süreç, sertifikasyon aşaması ile tamamlanmalıdır. Bu noktada biz MÜSİAD olarak 81 ildeki tüm şubelerimiz ve yurt dışındaki şube ve temsilciliklerimizle mutfağımızın çok kapsamlı bir proje ve atılım ile tanıtımı ve ticarileştirilmesi hareketini başlatmaktayız. Çünkü ancak bu denli yaygın bir kuruluşun her aşamasında bulunacağı ve destek vereceği bir hareket olarak görmekteyiz Türk Mutfak Sanatlarımızın ihracatını. 

 

Bu aşamada, ciddi bir pazarlama faaliyeti ile özellikle yurt dışında Türk Mutfağının her ülkede tanıtımını sağlayacak etkinliklerin planlamasını yapabiliriz. Öyle ki ancak bu şekilde ülkemizde başlattığımız bu ticarileştirme ve ihracat hareketi, yurt dışında kendine bir zemin bulabilir ve beklenen ilgi ve merakı uyandırabilir. Ben MÜSİAD’ın bu projede güçlü bir partner olarak sahada etkin olacağı kanaatindeyim. İlgili bakanlıklarımız, TSE, TPE ve TÜRKAK ile yapılacak iş birlikleri ile böylesi uzun soluklu ve planlı bir hareketin, bilhassa pandeminin bitimi ile yeniden hareketlenecek olan hizmetler sektörünün yükselişine bir ön hazırlık olarak değerlendirilmesini uygun bulmaktayım. 

 

Kebap, döner, baklavaya simit ve börek de eklendi

Türkiye’nin 18 milyon 676 bin dolarlık ihracat kalemi muhtemelen kebap, döner, baklava ve son dönemlerde yükselişe geçem simit ve börek kalemlerinden oluşmaktadır. Aslında bunlar, tariften ziyade doğrudan ürün ihracatıdır. Bu durum göstermektedir ki mutfağımızın markalaşması neticesinde binlerce Türk menşeli katma değeri yüksek ürün dünya pazarlarına açılabilecek potansiyele sahiptir.
Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
1-7 Mart 2021 arasındaki Türkiye Deprem Haftası’nda amaç bilinçlenme Deprem zararını azaltmanın yolu bilinçlenme ve yapı güvenliği04 Mart 2021
KADINLARA YÖNELİK DİJİTAL TACİZE KARŞI 7 ÖNEMLİ UYARI04 Mart 2021
İYİLİK BAYRAĞI DAHA DA YÜKSELECEK04 Mart 2021
TÜGİAD ANKARA ŞUBESİ 11’NCİ DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU İÇİN GÜN SAYIYOR04 Mart 2021
Konut alırken Iraklı ‘fiyatı’, Arap ‘görünümü’ İngiliz ‘konumu’ ilk sıraya koyuyor 10 yatırımcıdan 7’si yeni yatırıma sıcak04 Mart 2021
TEK ENERJİNİN BURSARAY PROJESİ 17 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK04 Mart 2021
ALİ BABACAN: ‘Ekonomik dar boğazdan ve politik sıkışmışlıktan ancak kadınların aklı ve emeğiyle kurtulabiliriz’04 Mart 2021
Küresel emisyonların yüzde 45’i ürün bazlı Moda sektörü düşük karbon ekonomisine hazırlanıyor04 Mart 2021
İLK YAYA DURAĞI İÇİN SÖZ ŞİMDİ İSTANBULLARDA04 Mart 2021
WEEWELL YOĞURT MAKİNESİ İLE YOĞURT MAYALAMAK ARTIK ÇOK KOLAY03 Mart 2021
ENERJİYE ADANMIŞ BİR HAYAT; TAYLAN KARAMANLI03 Mart 2021
Netaş ve ZTE, yerlileştirmede yarattığı sinerjiyi ​güçlendirerek sürdürecek03 Mart 2021
EİB’in Avrupa Birliği’ne ihracatı yüzde 16 arttı03 Mart 2021
Müzik Sektörüne Destek Konserleri Mart Ayı Boyunca da Devam Edecek03 Mart 2021
Michelin, Dünyanın İlk Lastik Geri Dönüşüm Tesisini Kuruyor03 Mart 2021
Ülker’den sürdürülebilirlikte uluslararası başarı 03 Mart 2021
İSTANBUL’UN İKİ GASTRONOMİ MARKASI YENİDEN HİZMETE BAŞLIYOR03 Mart 2021
Sık Hastalanan Çocuklara Dikkat!03 Mart 2021
GODIVA, KADINLAR GÜNÜ İÇİN DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI’YLA EL ELE VERDİ03 Mart 2021
Koronavirüs Krizi Zamanında İşletmelere Hijyenik Fırsat Sunuyor03 Mart 2021
YOLDA LASTİK PATLARSA NE YAPILMALI03 Mart 2021
Yunus Emre Enstitüsü'nün Kazakistan'daki Türkçe Başarısı!03 Mart 2021
MOTOMOBİL MOTOSİKLET VE MOBİL YAŞAM ARAÇLARI FUARI02 Mart 2021
Yeniden hizmete açılan işletmelerde üst seviyede tedbirler alındı02 Mart 2021
​Şahap Gürler Pazaryeri’nde Sona yaklaşılıyor02 Mart 2021
Yılın Partneri Lüleburgaz Belediyesi’nde muhteşem kutlama!02 Mart 2021
Bilet Satışları Ara Tatil Döneminde Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Azaldı02 Mart 2021
Türk Telekom PİLOT’tan 20 girişime, 200’er bin TL 02 Mart 2021
Türkiye’nin Ay Yolculuğu Hedefinde En Büyük Destek 3D Yazıcıdan Çıkacak02 Mart 2021
KULAKTA EN SIK GÖRÜLEN 5 HASTALIK! 02 Mart 2021
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI!02 Mart 2021
‘Türkiye olası afetlere hâlen hazır değil, kaybedecek vakit yok!’02 Mart 2021
Çocukların Vitamin İhtiyacı Yetişkinlerinkinden Farklıdır02 Mart 2021
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ENGELSİZ SANAT TOPLULUĞU02 Mart 2021
Türkiye Hazır Beton Birliği 2020 Yılı Raporu’nu açıkladı02 Mart 2021
Hilti’den depremin yıkıcı etkilerini azaltan teknolojiler02 Mart 2021
Bağcılar Belediyesi'nden , 10 bin aileye 200 ton patates yardımı02 Mart 2021
Van’daki çocuklara müjde! TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın inşaatı Haziran’da başlayacak02 Mart 2021
Kaliteli bir uyku için beslenmeye dikkat, fiziksel aktiviteye devam02 Mart 2021
Sürdürülebilir takı markası Runda açıldı02 Mart 2021
POLEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ BU YIL DAHA ERKEN BAŞLAYABİLİR 02 Mart 2021
LÜLEBURGAZ'DA BİR YENİ SU KUYUSU DAHA! 02 Mart 2021
Peyami Sefa Anaokulu Minikleri Okula “Merhaba” Dedi02 Mart 2021
“TEKNOLOJİ BİR ARAÇ DEĞİL, KÜLTÜR”02 Mart 2021
Pandemi Döneminde Otellerde Temassız Check-İn Teknolojilerinin Kullanımı Arttı02 Mart 2021
Cinsel istismarın önlenmesinde bu uyarılara dikkat!02 Mart 2021
RENAULT MAİS'TEN TEKNİK EĞİTİME DESTEK HAMLESİ01 Mart 2021
ÇİLEK MOBİLYA VE BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEN İŞBİRLİĞİ..01 Mart 2021
Büyükçekmece’ye 9’uncu kez “Avrupa 12 Yıldız” ödülü01 Mart 2021
HALASININ İKSİRİ ŞURUP OLDU!01 Mart 2021
Türkiye, Çin’den sonra dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi01 Mart 2021
“Hayatın anlamı”, kuşaklara göre farklılaşıyor01 Mart 2021
“YAPTIKLARIMIZ BUGÜNE NEFES YARINA UMUT OLACAK”01 Mart 2021
ALBARAKA TÜRK “EN İYİ GİRİŞİMCİ DOSTU BANKA” SEÇİLDİ01 Mart 2021
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman KAAN, (TÜİK) tarafından açıklanan, büyüme rakamlarını değerlendirdi.01 Mart 2021
E-ihracat küresel pazar yerleriyle yükselişte 01 Mart 2021
BU HASTALIĞIN TEŞHİSİ 10 YILI BULABİLİYOR!01 Mart 2021
İZODER’DEN ‘1-7 MART DEPREM HAFTASI’ AÇIKLAMASI01 Mart 2021
Bir ayda 70 bin 587 konut satıldı01 Mart 2021
TASARLAYAN KADINLAR ALIŞVERİŞ GÜNLERİ BİLKENT CENTER’DA BAŞLIYOR01 Mart 2021
Metro Türkiye, MEB iş birliğinde 2.300 öğretmene dersi veriyor!01 Mart 2021
Eczacının kalfası yapay zeka olacak 01 Mart 2021
Mamak İzmir’den galibiyetle döndü01 Mart 2021
İkinci su kuyusu da tamam! “Saatte 110 ton su rezervi” 01 Mart 2021
ANT YAPI MİRNY UÇAK TERMİNALİ’Nİ İNŞA EDECEK 01 Mart 2021
CK Enerji, 7 ildeki elektrik tüketicilerini aynı mobil uygulama çatısı altında buluşturdu01 Mart 2021
MUSTAFA NEZİHİ PESEN: DENEMEDE İÇE DOĞUŞ GERÇEĞİ VAR 01 Mart 2021
Lüleburgaz’da ilk!01 Mart 2021
KÜÇÜKÇEKMECE’DE ATIK YAĞLAR DENETİM ALTINDA01 Mart 2021
KÜTAHYA'DA AKILLI ULAŞIM UYGULAMASI BUGÜN BAŞLIYOR!28 Şubat 2021
Emanullah Gündüz: 'Gara Operasyonu Başarıdır'28 Şubat 2021
LÜLEBURGAZ'IN ANA ARTERLERİNE "YEŞİL" DOKUNUŞ... 24 Şubat 2021
T.C. Ticaret Bakanlığı24 Şubat 2021
Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği semineri24 Şubat 2021
SANTA FARMA’DAN ANLAMLI BAĞIŞ24 Şubat 2021
“KADIN ÇALIŞANLAR İŞLETMELERİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLIYOR”24 Şubat 2021
Sanat Akademisi Öğrencileri Eğitimlerine Online Olarak Devam Ediyor24 Şubat 2021
Azmi Sarıbay:” Şehirden köye değil, sahile göç dönemi”24 Şubat 2021
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ŞİMŞEK GÖLBAŞI'NDA AÇILAN OKULLARI ZİYARET ETTİ24 Şubat 2021
Mestanlı ve Koşukavak Belediye Başkanları’ndan Gerenli’ye ziyaret24 Şubat 2021
MSA, mutfaklarda Uzak Doğu rüzgârı estiriyor 24 Şubat 2021
615 Bin Savunmasız İnsana Sağlık Hizmeti23 Şubat 2021
GreenBox Öğrencileri Sertifikalarına Kavuştu 23 Şubat 2021
TÜRKİYE GÖZLÜKTE ÜRETİM ÜSSÜ OLMAYA ADAY23 Şubat 2021
Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü 785 Kg ilacı etkisiz hale getirdi23 Şubat 2021
Evden çalışanlar israf istemiyor23 Şubat 2021
En fazla sağlık çalışanları mobbinge maruz kalıyor23 Şubat 2021
İşverenlere öğle yemeği giderinde yüzde 100'e varan vergi tasarrufu 23 Şubat 2021
SPOR SALONLARI NORMALLEŞMEYE HAZIR! 23 Şubat 2021
TBV Başkanı Eczacıbaşı: “Türkiye’nin etkili genç liderleri geliyor”23 Şubat 2021
Şirketler için hangisi daha tehlikeli23 Şubat 2021
Telekom Şirketleri 5G Ağlarında Verimlilik ve Sürdürülebilirliği Önceliklendirmeli23 Şubat 2021
KONUT SATIŞLARI, OCAK’TA, YILLIK YÜZDE 36 DÜŞTÜ23 Şubat 2021
İkinci El Otoda Yetki Belgesi OtoWorld'de23 Şubat 2021
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 8'İNCİ KEZ AVRUPA'DA YILIN PARTNER KURULUŞU SEÇİLDİ23 Şubat 2021
YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİYLE KÜÇÜKÇEKMECE’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR23 Şubat 2021
Yerli Yatırımcı Geleceği Gördü23 Şubat 2021
Samsun’dan dünyaya uçaksavar ihraç edecek23 Şubat 2021
Üretim Sanayinin Yedek Parça Sorununa Çözüm23 Şubat 2021
‘’TÜRK MÜZİĞİ, TÜRK KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖGELERİNDEN BİRİ’’22 Şubat 2021
Premier Lig ve Bundesliga heyecanı Tivibu'da19 Şubat 2021
HASAN AKKUŞ: 'İSTANBUL'DA STK'LAR İÇİN 12 YENİ PİKNİK ALANI OLUŞTURACAĞIZ'19 Şubat 2021
İSTANBUL’DAKİ BİSİKLET YOLU AĞI GENİŞLİYOR19 Şubat 2021
TRAFİK SİGORTASININ DA BİR LİMİTİ VAR!19 Şubat 2021
NİRENGİ DERNEĞİ İSTİSMARA KARŞI DESTEK TELEFON HATTI AÇILDI19 Şubat 2021
“ÜLKEME ALTIN KEMER İLE DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUM”19 Şubat 2021
KKTC’den Pandemiye Rağmen Sağlık Turizmi Atağı19 Şubat 2021
“DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE KARŞITI KOALİSYON MÜMKÜN MÜ?”19 Şubat 2021
Clubhouse’ta güvende kalmak için bunlara dikkat edin19 Şubat 2021
Kartal'da Dayanışma Büyüyor, Aşevi ve Gıda Bankası Açılış İçin Gün Sayıyor19 Şubat 2021
Mamak’ta sosyal yardımlar devam ediyor Mamak Belediyesi yürekleri ısıtıyor19 Şubat 2021
Çamsan Ordu’dan Güneş Enerjisi Yatırımı16 Şubat 2021
Önyargılar kalkacak, bilimde kadın ve kız çocuklarının katılımı artacak16 Şubat 2021
Anadolubank’ta dijital dönüşüm devam ediyor 16 Şubat 2021
“Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunumunun Önemi Salgın Döneminde Daha da Anlaşıldı”16 Şubat 2021
Yaş meyve sebze üretimini 80 bin ton arttıracak Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB yatırımcılarını bekliyor16 Şubat 2021
TÜRK KIZILAY BURSA KARIN BEREKETİNİ YÜREKLERE TAŞIDI16 Şubat 2021
TETSİAD BAŞKANI HASAN HÜSEYİN BAYRAM:“KUR VE TEDARİK SORUNU İHRACATÇIYI ZORLUYOR”15 Şubat 2021
Cigna “Speech Analytics Good Talk Projesi” ile Stevie’den Ödülle Döndü15 Şubat 2021
Pandemi dönemi televizyon yayıncılığını nasıl etkiledi?15 Şubat 2021
Covid-19 aşısı hangi yan etkilere yol açıyor?15 Şubat 2021
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Wellpoint’ten destek alacak.15 Şubat 2021
BAŞKAN RAMAZAN ŞİMŞEK’TEN ATMA PAYLAŞ ÇAĞRISI15 Şubat 2021
Türk doğal taşı Ortadoğu ülkelerine sanaldan ulaşacak15 Şubat 2021
14 Şubat, Ortaçgil şarkılarıyla kutlandı15 Şubat 2021
PETRONAS Madeni Yağlar, Güce Odaklanan Yeni PETRONAS Urania Motor Yağı Serisini Piyasaya Sürüyor15 Şubat 2021
Vaillant Group Türkiye teknik eğitim faaliyetleri pandemi koşullarına uygun bir şekilde devam ediyor 15 Şubat 2021
MUCİZE YÖNTEM: YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ15 Şubat 2021
COVID SONRASI VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRAN 10 BESİN15 Şubat 2021
Ticaret Bakanlığı, mobilyacıların MDF, kontrplak, sünger, boya sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi12 Şubat 2021
MentalUP, yarı yıl tatilinde 5,5 milyon kez oynandı 12 Şubat 2021
TEGV, Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koşuyor! 12 Şubat 2021
Çocukların duygularını anlamaya çalışın Okul başladığında erken uyuması için çocuğa baskı yapılmamalı12 Şubat 2021
VALİ YAKUP CANBOLAT: “TÜRK KIZILAY BAĞIŞÇILARIMIZIN GÜCÜYLE HER KOŞULDA ‘UMUT’ OLUYOR”12 Şubat 2021
RADYOLAR SEVGİ İÇİN ÇALDI12 Şubat 2021
TÜRKİYE’NİN İLK 21. YÜZYIL YETKİNLİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI MZV-MEF YETGEN 6. YIL EĞİTİMLERİNE BAŞLIYOR12 Şubat 2021
NN’den ‘Büyük Orman’ 12 Şubat 2021
*ULUTEK’TEN 2. KİRA İNDİRİMİ12 Şubat 2021
Pandemiden Çıkış Panelleri Başlıyor12 Şubat 2021
QNB Finansbank’tan Kamu Çalışanlarına özel %1,39’dan başlayan faiz oranlarıyla İhtiyaç Kredisi12 Şubat 2021
İzmir’i dünya sıralamasında üst sıralara çıkarmak için EİB çalışanları da pedal çeviriyor12 Şubat 2021
Kartal’ın Parkları Yenileniyor12 Şubat 2021
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BALIK GURMESİ10 Şubat 2021
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BALIK GURMESİ10 Şubat 2021
Gülçin Demircan'dan yepyeni bir program 'Birlikte Öğrenelim!'09 Şubat 2021
BEBKA, GİRİŞİMCİ İLE YATIRIMCIYI BULUŞTURACAK09 Şubat 2021
Ortak yapımcılığını Alim Yapım’ın üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Ramazan Amantay ve Nurlan Koyanbayev gibi isimlerin yer aldığı Türkiye-Kazakistan ortak yapımı “I Go to School” filminin çekimleri yakında Alanya’da başlayacak.09 Şubat 2021
UTİB’DEN KURUMSAL KARBON AYAK İZİ EĞİTİMİ09 Şubat 2021
2020’DE 1 MİLYON 91 BİN 143 BEBEK DÜNYAYA GELDİ09 Şubat 2021
EMİNEVİM 4 DAKİKADA BİR EV VEYA ARAÇ TESLİM EDECEK09 Şubat 2021
“Sıbyan mektebi tarih müzesi olsun”09 Şubat 2021
Hayvancılıkta verim artışının yolu hızlı, pratik ve güvenilir yem ve hammadde analizinden geçiyor09 Şubat 2021
Marmara Adalarında Sucul Ekosisteme Can Suyu!09 Şubat 2021
DOSABSİAD VE İMSİAD, BURSA’NIN GELECEĞİNİ KONUŞTU09 Şubat 2021
AKKUYU NGS PROJESİNDE 400’DEN FAZLA ŞİRKET TEDARİK ZİNCİRİNDE YER ALIYOR09 Şubat 2021
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK’İN 2021 YILI HEDEFİ DİJİTAL OLGUNLUK SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK09 Şubat 2021
İntihar işaretleri doğru okunmalı!09 Şubat 2021
​Üç mahalle konağı açılış için gün sayıyor Sosyalleşmeye katkı09 Şubat 2021
Ali Babacan ‘Hayat pahalılığının sorumlusu Sayın Erdoğan ve ortaklarıdır’08 Şubat 2021
İŞ DÜNYASI CEO CLUB’DA 2021 AJANDASINI KONUŞTU08 Şubat 2021
Pandemi Döneminde Propolis Tüketimi Sitokin Fırtınası Sendromunu Önleyebiliyor 08 Şubat 2021
WE20 TECH ile kadınlar iş dünyasında daha çok yer alacak08 Şubat 2021
COVID-19 PANDEMİSİNDE BRONŞİOLİTE KARŞI 8 KRİTİK KURAL!08 Şubat 2021
KORTEKS’TEN AVRUPA’DA VE TÜRKİYE’DE BİR İLK: PET ŞİŞEDEN POLYESTER İPLİK ÜRETECEK08 Şubat 2021
Pandemiye rağmen ülkemize kazandırdığımız döviz 4.5 milyar dolar oldu08 Şubat 2021
Sanayi odası başkanları ‘Hukuk reformu’ istedi 08 Şubat 2021
PROF. DR. CAN ÖZTÜRK MUTANT VİRÜSE KARŞI ÇİFT MASKE ÖNERİSİNDE BULUNDU05 Şubat 2021
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ŞİMŞEK VATANDAŞLAR İLE BULUŞTU05 Şubat 2021
İSTANBUL’DA DIŞ TİCARET AÇIĞI, 44 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ 05 Şubat 2021
Lüleburgaz Belediyesi’nden bir destek daha “O ücretlere yüzde 50 indirim”05 Şubat 2021
TÜSİAD’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı işbirliği kapsamında hayata geçirilen05 Şubat 2021
MADEN SUYU TÜKETMEK İÇİN 4 ÖNEMLİ SEBEP!05 Şubat 2021
Opet Fuchs online satış platformu Fullcheck Shop ile madeni yağ sektöründe bir ilke imza attı 05 Şubat 2021
Sigarada “şartlanma” bağımlılığın sürmesinde etkili oluyor Ruh hali sigara bağımlılığında önemli etken05 Şubat 2021
SANAYİCİDEN TURİZME BÜYÜK DESTEK05 Şubat 2021
KADIKÖY’DE SİFONLARI YAĞMUR SUYU DOLDURACAK05 Şubat 2021
Meme kanseri artık en sık görülen kanser türü05 Şubat 2021
KKTC’de Mutasyonlu Virüs Saptandı!05 Şubat 2021
Avukat Latif Cem Baran : Abdullah Gül’ün avukatlığından istifa ediyorum05 Şubat 2021
Zafer Kardeşler Uluslararası Ağır Nakliyat, Volvo FH16 8x4 çekiciyi tercih etti05 Şubat 2021
E-TİCARETTEKİ BÜYÜME SÜNGER KATMANLI YATAK SATIŞINI ARTIRDI05 Şubat 2021
KIZILAY AFET BESLENME KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRİYOR05 Şubat 2021
Son dakika haberi... 05 Şubat 2021
TİS’te kazanan Lüleburgaz oldu!05 Şubat 2021
Hikaye yoluyla çocuklara matematik öğretiyorlar02 Şubat 2021
ÇOCUKLARDA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN 7 YOLU02 Şubat 2021
Büyükçekmece Atatürk Evi Müzesi gün sayıyor02 Şubat 2021
Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz Online Anaokulu Eğitimi02 Şubat 2021
PROPOLİS HEM VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR HEM AŞININ ETKİNLİĞİNİ ARTTIRIYOR!02 Şubat 2021
Çocuğun teknoloji kullanımında bu uyarılara dikkat!02 Şubat 2021
Farkındalık ve önlemle hedef, kansersiz bir gelecek!02 Şubat 2021
İSKİ, İÇME SUYU HAVZALARINI AĞAÇLANDIRIYOR02 Şubat 2021
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Belediye Kiracılarına Müjde…02 Şubat 2021
Ali BABACAN: “Yargı bağımsızlığı ve güçler ayrımı olmadan Anayasa’yı değiştirseniz de ülkenin sorunlarına çözüm getiremezsiniz”02 Şubat 2021
DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ’NDE UZMANLARDAN UYARI: SULAK ALANLARIMIZ KURUYOR02 Şubat 2021
YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLENLER NE YAPACAK?02 Şubat 2021
MRGUİLD MARKASIYLA İNGİLİZLERİN GÖZDESİ OLAN MÜTHİŞ TÜRK!01 Şubat 2021
Helva Sohbetleri” Eyüpsultan’da yeniden hayat buluyor29 Ocak 2021
ORGANİK TARIM YÜZDE 46 ARTTI29 Ocak 2021
KADIKÖY İNSANİ GELİŞMİŞLİKTE TÜRKİYE BİRİNCİSİ29 Ocak 2021
Farkındalık ve önlemle hedef, kansersiz bir gelecek!29 Ocak 2021
İLAÇTA SIFIR ATIK29 Ocak 2021
Kızılay Maden Suları Zengin Mineral ve Magnezyum Kaynağı29 Ocak 2021
YÜRÜYEN TARİH MEHMET ALPAY'IN FOTOĞRAF SERGİSİNE YOĞUN İLGİ!29 Ocak 2021
Kıbrıs Türk Toplumunun Simge Yazarları, Bronz Büstleri ile Surlariçi Şehir Müzesi’nde...29 Ocak 2021
İstanbul’a yeni bir inci kolye!29 Ocak 2021
Agorafobiyi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde yendi29 Ocak 2021
Şampiyon Tekvandocudan Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret29 Ocak 2021
Mamak dip bucak temizleniyor29 Ocak 2021
Kordonboyu ve Soğanlık Gümüşpınar Mahalleri ile İlgili Uygulama İmar Planları Askıda29 Ocak 2021
Kitaplar, çocuğun gelişimini destekliyor29 Ocak 2021
NEDEN PROTEİN ALIMINA DİKKAT ETMELİYİZ? 28 Ocak 2021
Kartal Belediyesi Emekçilerinden Örnek Davranış28 Ocak 2021
Mamak’ın Uzaya Açılan Kapısı Aralanıyor!28 Ocak 2021
Fatih’te Taksiler ve Taksi Durakları Dezenfekte Edildi28 Ocak 2021
Kartal Belediyesi’nden Sokağa Çıkma Yasağında Hafta Sonu Mesaisi28 Ocak 2021
Pandemiye rağmen keyifli bir yarıyıl tatili geçirmenin yolları 28 Ocak 2021
Zeytin ve zeytinyağı ihracatında hedef 1,5 milyar dolar 28 Ocak 2021
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel’den Değerlendirme Toplantısı28 Ocak 2021
​Uyuşturucu bağımlı eşi için bankadan kredi çekti28 Ocak 2021
Dolgular yaşlanmanın ciltte meydana getirdiği hasarları gideriyor “Dolguların tek etkisi şekillendirme değildir”28 Ocak 2021
Başkan Gökhan Yüksel Apartman Görevlileri ile 500 Günlük İcraatlarını Paylaştı28 Ocak 2021
TRT Çocuk’tan Öğrencilere Karne Hediyesi 28 Ocak 2021
Mamak Belediyesi kendi söküğünü kendisi dikiyor Daha fazla hizmet için tasarruf28 Ocak 2021
SÜREYYA OPERASI BESTE YARIŞMASI’NIN KAZANANLARI “PİYANOLU ÜÇLÜLER” ALBÜMÜNDE BİR ARAYA GELDİ28 Ocak 2021
‘FIRAT KALKANI BÖLGESİ ÜRETİMDE TÜRKİYE’Yİ DESTEKLİYOR’28 Ocak 2021
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'dan Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret28 Ocak 2021
Bağcılar Belediyesi yeni binası hizmete girdi27 Ocak 2021
MAPEI UYARIYOR! BİNA GÜÇLENDİRME HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR27 Ocak 2021
Özgül öğrenme güçlüğü hangi sorunlara yol açıyor? Özgül öğrenme güçlüğü tembellik ya da isteksizlik değildir27 Ocak 2021
KÜÇÜKÇEKMECELİ ÖĞRENCİLERDEN İNSANSIZ SU ÜSTÜ KURTARMA ARACI 27 Ocak 2021
Su Krizi Kapıda ! Peki Krizle Mücadelede Suyu Nasıl Yönetmeliyiz?27 Ocak 2021
İHH’dan Endonezyalı depremzedelere yardım27 Ocak 2021
ZKSM’de ‘Şan Eğitimi’ Aldı, Konservatuarı Kazandı27 Ocak 2021
“TRAFİKTE SAYGIYI HATIRLAMAMIZ LAZIM”27 Ocak 2021
Neyzen Tevfik Vefatının 68. Yılında Kartal’da Anılacak27 Ocak 2021
El emeği ürünler hak ettiği değeri dijital ortamda bulacak27 Ocak 2021
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin Üçüncü Oturumu Gerçekleştirildi27 Ocak 2021
Bağcılar’da aşk pandemi dinlemiyor27 Ocak 2021
"Okumak Güzeldir" yarışmasına kayıtlar başladı27 Ocak 2021
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ "2023’E DOĞRU DİJİTAL ÇALIŞTAYI"NDA DİJİTAL EĞİTİM DENEYİMİNİ EĞİTİM CAMİASIYLA PAYLAŞTI27 Ocak 2021
GEBELİKTE GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN 10 ETKİLİ ÖNERİ27 Ocak 2021
Teknopark İstanbul Girişimcilere Desteklerini Genişletiyor27 Ocak 2021
GSK Türkiye’ye ‘En İyi İşveren’ Ödülü27 Ocak 2021
DÜNYA GENÇLİK KONSEYİ İLE BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ YAPACAK27 Ocak 2021
AYHAN IŞIKLI: 'KREDİ KULLANIMINDA ÖN ÖDEME OLMAZ'27 Ocak 2021
ESAS SOSYAL İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI’NA BÜYÜK İLGİ 81 İLDEN 6500 GENÇ BAŞVURDU25 Ocak 2021
Sağlığa açılan pozitif pencere: NP Pozitif yayında25 Ocak 2021
GÜNLÜK 14 SAAT 21 DAKİKAMIZI BUNLARA AYIRIYORUZ22 Ocak 2021
Aziz Sancar Nobel Parkı Büyükçekmece’ye zenginlik katacak22 Ocak 2021

    
Anasayfa | KÜNYE | GÜNLÜK GAZETELER | CANLI RADYO
CH